Oficiální stránky obce Nelepeč - Žernůvka


Zasedání zastupitelstva obce Nelepeč - Žernůvka

22.03.2017 07:55

Svolávám na 29. 03. 2017 v 18.00 h zasedání zastupitelstva obce

Nelepeč - Žernůvka

 

Program: 1) Zahájení

2) Volba zapisovatele a ověřovatele

3) Schválení rozpočtu obce na rok 2017

4) Výpověď smlouvy na pořízení ÚP s Ing. Svobodou

5) Smlouva na vypracování ÚP s arch. Matuškem

6) Změna pořizovatele ÚP, nový pořizovatel MěÚ Tišnov – územní plánování

7) Vyhláška 1/2017 – poplatky za odpady a psi na rok 2017

8) Vyhotovení nových webových stránek obce fa. Galileo Corporation s.r.o.

9) Různé

 

 

Věra Ressová

starostka obce

 

Zveřejněno na úřední desce v písemné i elektronické podobě:

Vyvěšeno: 22. 03. 2017

Sejmuto: 29. 03. 2017

 

—————

Zpět