Oficiální stránky obce Nelepeč - Žernůvka


Zasedání zastupitelstva obce Nelepeč- Žernůvka

21.12.2016 18:45

Svolávám na 28. 12. 2016 v 18 h zasedání zastupitelstva obce 

Nelepeč - Žernůvka

 

Program:    1) Zahájení

 

                2) Volba zapisovatele a ověřovatele

 

                3) Změna účetní obce, návrh odměny a zpracování smlouvy na výkon její práce

 

                4) Odměny zastupitelů dle nové vyhlášky na rok 2017

 

                5) Územní plán

 

                6) Dodatek smlouvy s Ing. Zezulka na měsíc leden

 

                7) Různé

 

                                                                                                Věra Ressová

                                                                                                starostka obce

 

 

Zveřejněno na úřední desce v písemné i elektronické podobě:

 

Vyvěšeno: 21. 12. 2016

Sejmuto: 29. 12. 2016

 

—————

Zpět