Oficiální stránky obce Nelepeč - Žernůvka


Pozvánka na valnou hromadu DSO Deblín

08.03.2017 18:31

Předseda DSO Deblín  Metoděj Pánek   svolává

 

Valnou hromadu DSO Deblín a

 

zve tímto zástupce členských obcí

 

ve      čtvrtek  16. března 2017    v 18.00 hod.  do  zasedací místnosti

 

Úřadu městyse Deblín, Deblín čp. 43  

kde proběhne jednání 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Zahájení
  2. Technický bod  – volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu valné hromady
  4. Kontrola plnění usnesení z minulé valné hromady
  5. Volba předsedy a místopředsedy DSO Deblín
  6. Projednání a schválení zrušení a rozdělení fondu financování rozvoje a obnovy kanalizace
  7. Schválení nových stanov DSO Deblín
  8. Různé
  9. Diskuse
  10. Závěr

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Metoděj Pánek

                                                                                                       Předseda DSO Deblín

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce : 

v písemné podobě dne :  08.03.2017

v elektronické podobě dne : 08.03.2017

Sejmuto z úřední desky :

v písemné podobě dne :

V elektronické podobě dne :

Vyvěšeno  na úřední i elektronické desce v členských  obcích svazku.

 

—————

Zpět