Oficiální stránky obce Nelepeč - Žernůvka


Poplatky obci za rok 2016

12.03.2016 19:06

Poplatek za odpad je stanoven následovně:

 

200,- / osoba s trvalým bydliště v KÚ Nelepeč a Žernůvka

250,- / rekreační objekt ( chalupa )

 

Poplatek za psa je stanoven následovně:

 

40,- / pes

 

Splatnost poplatků obci za rok 2016 je k 31. 10. 2016

 

Polatky je možné zaslat na účet číslo: 30621-641/0100

 

—————

Zpět