Oficiální stránky obce Nelepeč - Žernůvka


Návrh rozpočtu obce Nelepeč - Žernůvka na rok 2015

04.03.2015 19:20

 

       
Návrh   Rozpočet Obce Nelepeč - Žernůvka  
    pro rok 2015  
    IČ 00365297  
       
       
OdPa  Položka Popis  Navrhovaný rozpočet 
       
    Příjmy  
       
0 1111 Daň z příjmu FO z záv.čin                  190000   
0 1112 Daň z příjmu FO ze SVC                     5000   
0 1113 Daň z příjmu FO z kap.výnosů                   20000   
0 1121 Daň z příjmu právnických osob                  190000   
0 1211 Daň z přidané hodnoty                  300000   
0 1337 Poplatek za likvidaci KO                   14000   
0 1341 Poplatek za psy                        700   
0 1361 Správní poplatky                        100   
0 1511 Daň z nemovitostí                   73000   
0 4112 Neinvest. transfery z SR.                   54400   
       
6171 2324 Za těžbu kamene                        300   
6171 2329 Ostatní příjmy (za telefony)                   18000   
6310 2141 Příjmy z úroků                     8000   
       
0 8115 Rezerva na ZBÚ                  100000   
       
    Příjmy a rezerva  celkem                  973500   
       
       
    Výdaje  
       
2212   Silnice  
2212 5029 Platby za provedenou práci                     2000   
  5139 Nákup materiálu                     5000   
  5169 Nákup služeb                   20000   
  5171 Opravy a udržování                   20000   
       
2221 5193 Výdaje na dopravní obslužnost                     5000   
       
2310   Pitná voda  
2310 5139 Nákup materiálu                     2000   
  1569 Nákup služeb                     5000   
  5171 Opravy a udržování                   10000   
       
       
3631   Veřejné osvětlení  
3631 5154 El.energie                   44000   
  5171 Opravy a udržování                   12000   
       
3636 5329 Územní rozvoj     DSO Deblín                     5000   
3639 5329 DSO Tišnovsko                     1000   
       
3722 5369 Sběr a svoz KO                   45000   
       
3745   Péče o vzhled obce  
3745 5021 Platby za provedenou práci                     8000   
  5137 Drobný hmotný dlouhod.majetek                  100000   
  5139 Nákup materiálu                   20000   
  5169 Nákup služeb                  100000   
  5169 Dotace DČOV                  100000   
  5171 Opravy a udržování                   100000   
       
5512 5321 Požární ochrana - Tišnov                     1500   
       
6112   Zastupitelstvo obce  
6112 5023 Odměny zastupitelstva obce                   90000   
  5032 Zdravotní pojištění                   10000   
  5173 Cestovné                       800   
  5175 Pohoštění                     1500   
       
6171   Činnost místní správy  
6171 5029 Platby za provedenou práci                   10000   
  5137 Drobný hmotný dlouhod.majetek                   60000   
  5139 Nákup materiálu                   30000   
  5153 Plyn                   20000   
  5154 El.energie                     4000   
  5161 Služby pošty                       500   
  5162 Telekomunikace                   30000   
  5163 Služby banky                   15000   
  5169 Nákup služeb                   40000   
  5171 Opravy a udržování                   29000   
  5172 Programové vybavení                     6000   
  5173 Cestovné                       500   
6310 5163 Poplatky bance                       500   
6402 5366 Finanční vypořádání za rok 2014                   20200   
       
    Výdaje celkem                   973500   
       
       
Sestavil:  Ing. Zezulka    
       
Kontroloval : Ressová    
       
       Vyvěšeno 4.3.2015 
       
       Sejmuto   
       
       Schváleno  
       
       
       
    Připomínky možno uplatnit do 25.3.2015
       
    poštou nebo osobně na OÚ v úředních hodinách
       
    Termín projednání:   25.3.2015  
       

—————

Zpět