Oficiální stránky obce Nelepeč - Žernůvka


Návrh rozpočtu DSO Tišnovsko na rok 2015

04.03.2015 19:06

 

Rozpočet na rok 2015 - návrh          
Příjmy:   4121 Neinvestiční přijaté transfery - Borač   org. 200 3 500
    4121 Neinvestiční přijaté transfery - Borovník org. 201 1 200
    4121 Neinvestiční přijaté transfery - Braníškov org. 18 1 100
    4121 Neinvestiční přijaté transfery - Bukovice org. 229 700
    4121 Neinvestiční přijaté transfery - Dolní Loučky org. 203 12 500
    4121 Neinvestiční přijaté transfery - Doubravník org. 204 8 200
    4121 Neinvestiční přijaté transfery - Drásov org. 27 16 100
    4121 Neinvestiční přijaté transfery - Horní Loučky org. 206 3 100
    4121 Neinvestiční přijaté transfery - Hradčany org. 33 6 300
    4121 Neinvestiční přijaté transfery - Kaly   org. 207 2 700
    4121 Neinvestiční přijaté transfery - Kuřimská Nová Ves org. 210 1 200
    4121 Neinvestiční přijaté transfery - Kuřimské Jestřabí org. 211 1 600
    4121 Neinvestiční přijaté transfery - Lažánky org. 46 7 200
    4121 Neinvestiční přijaté transfery - Lomnice org. 233 13 800
    4121 Neinvestiční přijaté transfery - Nelepeč - Žernůvka org. 66 900
    4121 Neinvestiční přijaté transfery - Níhov   org. 214 2 100
    4121 Neinvestiční přijaté transfery - Předklášteří org. 88 14 400
    4121 Neinvestiční přijaté transfery - Sentice  org. 101 6 000
    4121 Neinvestiční přijaté transfery - Skalička org. 104 1 500
    4121 Neinvestiční přijaté transfery - Svatoslav org. 109 4 300
    4121 Neinvestiční přijaté transfery - Štěpánovice org. 112 4 900
    4121 Neinvestiční přijaté transfery - Tišnov org. 88 89 100
    4121 Neinvestiční přijaté transfery - Tišnovská Nová Ves org. 221 900
    4121 Neinvestiční přijaté transfery - Újezd u Tišnova org. 222 1 400
    4121 Neinvestiční přijaté transfery - Vratislávka org. 223 900
    4121 Neinvestiční přijaté transfery - Železné org. 138 4 400
  3900   SMO - příspěvek   org. 33 NZ 33 5 615 100
  3900   SMO - příspěvek   org. 33 NZ 33 1 108 600
  6310   Příjmy z finančních operací      100
    8115 Prostředky z minulých let (dotace JMK)   200 000
Celkem               1 133 800
                 
Výdaje : 3636   Územní rozvoj       206 900
  3636   Územní rozvoj     ÚZ 390  200 000
  3900   Odměny - meziobecní spolupráce org. 033 NZ 33 5 615 100
  3900   Odměny - meziobecní spolupráce org. 033 NZ 33 1 108 600
  6310   Služby peněžních ústavů     3 200
Celkem               1 133 800
                 
                 
V Tišnově 16.2.2015             
                 
                 
Vyvěšeno na úřední desce a internetové úřední desce:04. 03. 2015      
Sňato:                
                 

—————

Zpět