Oficiální stránky obce Nelepeč - Žernůvka


Finanční pomoc

21.09.2016 18:44

F I N A N Č N Í   P O M O C

 

Dne 11. 09. 2016 v obci Žernůvka vyhořel dům

 

rodině Kovářových č. p. 1. Během pár okamžiků

 

zůstalo pět členů rodiny bez střechy nad hlavou a

 

bez finančních prostředků. Tímto prosíme za tuto

 

rodinu všechny, co by mohli poskytnout finanční

 

příspěvek o pomoc.

 

Finanční příspěvek je možné odevzdat v Domově

 

sv. Alžběty v kapli nebo zaslat na účet

 

101837723/0300

 

 

 

                                 Za rodinu Kovářových

děkuje zastupitelstvo obce

—————

Zpět