Oficiální stránky obce Nelepeč - Žernůvka


 

Obec tvoří osada Žernůvka, ležící v těsném údolí potoka

Závistky a osada Nelepeč, vzdálená od ní 1,5 km a 

situovaná pod vrcholem hřbetu kopců na úpatí Pasníku 

(544 m n.m.). Obě osady byly vždy součástí deblínského 

panství, jak je zminěno v soupisu dědictví po Janovi z 

Lomnice a Deblína (okolo roku 1390).

V obci Žernůvka v roce 1930 vybudovala Kongrace 

milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou

 Svaté Rodiny klášter s kaplí P. Marie Bolestné. 

V současnosti pod názvem Domov sv. Alžběty 

slouží jako domov pro seniory. Ke dni 1.1.2014 žilo na 

území obce 83 obyvatel.